Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De politie vindt wetenschappelijk onderzoek belangrijk

Er is veel wetenschappelijk onderzoek over de politie en politiegerelateerde onderwerpen, zoals cybercriminaliteit, probleemjongeren of de aanpak van huiselijk geweld. Jaarlijks levert dat ongeveer tweehonderd onderzoeken op, waaraan de politie graag meewerkt. Wetenschappelijk onderzoek levert nieuwe inzichten op, waarmee de politie haar kennis op specifieke thema’s kan uitbouwen.