Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit doet de politie bij kindermishandeling

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om de situatie in het gezin weer veilig te maken, het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

Bij een vermoeden van een strafbaar feit, doet de politie strafrechtelijk onderzoek. De politie stemt daarover altijd af met het OM.