Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit doet de politie bij overlast door hangjongeren

De politie zoekt contact met buurtbewoners, jeugd en jongerenwerkers. Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt de politie ter plekke of er sprake is van overlast. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers. Met de veroorzakers zoekt de politie naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreekt ze dat iedereen recht heeft om op straat te zijn en wat buurtbewoners zelf kunnen doen tegen de overlast. Zijn er meerdere klachten over een locatie of groep, dan bekijkt de politie met de gemeente of er een oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld in de vorm van een aangewezen hangplek in de buurt of andere faciliteiten voor de jongeren met een jongerenwerker. Onder begeleiding wordt een gesprek gevoerd met alle partijen.

Jeugdagenten of wijkagenten inzetten

Veel politie-eenheden hebben jeugdagenten. Dat zijn agenten die zich vooral bezighouden met jongeren. Jeugdagenten leggen contact met jongeren op straat, in winkelcentra, op scholen, in buurthuizen en op verenigingen en clubs. Zij proberen op tijd te signaleren als er problemen zijn, gaan met jongeren in gesprek als ze voor overlast zorgen en - als dat nodig is – schakelen ze andere instanties in om hen te helpen of te zorgen dat zij op het rechte pad blijven. Daarnaast hebben jeugdagenten intensief contact met Veilig Thuis, jeugdreclassering, gezinsvoogden en jongerenwerkers, maar ook met scholen, Halt, uitgaansgelegenheden en asielzoekerscentra. In politie-eenheden waar geen jeugdagenten zijn, neemt de wijkagent deze rol over. 
 

Huisbezoeken afleggen

Sommige politie-eenheden hebben een jeugdinterventieteam voor jongeren tot en met 18 jaar (en soms tot 23 jaar). Deze teams bestaan uit een (jeugd- of wijk)agent en een maatschappelijk werker en/of jongerenwerker. Dit team zoekt jongeren thuis op als zij ongewenst gedrag vertonen (bijvoorbeeld overlast) of als ze zich over iets anders zorgen maken. Het doel van zo’n huisbezoek is om een 'prikkel' geven aan de jongere. Hij/zij wordt zich dan meer bewust van de veroorzaakte overlast en de gevolgen daarvan voor anderen en henzelf. 

De ouders worden ook gevraagd aanwezig te zijn bij dit gesprek. Willen ze niet, of kunnen ze niet, dan kan de politie een zorgmelding naar Veilig Thuis sturen. Veilig Thuis gaat dan kijken of er hulp nodig is.