Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit doet de politie bij overlast door hangjongeren

De politie zoekt contact met buurtbewoners, jeugd en jongerenwerkers. Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt de politie ter plekke of er sprake is van overlast. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers. Met de veroorzakers zoekt de politie naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreekt ze dat iedereen recht heeft om op straat te zijn en wat buurtbewoners zelf kunnen doen tegen de overlast. Zijn er meerdere klachten over een locatie of groep, dan bekijkt de politie met de gemeente of er een oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld in de vorm van een aangewezen hangplek in de buurt of andere faciliteiten voor de jongeren met een jongerenwerker. Onder begeleiding wordt een gesprek gevoerd met alle partijen.

Jeugdagenten inzetten

Jeugdagenten zorgen voor meer veiligheid en brengen en houden overlastgevende jongeren op het rechte pad. Daarvoor hebben zij dezelfde bevoegdheden als iedere andere agent. Veel politie-eenheden hebben speciale jeugdagenten. Zij delen boetes uit als dit nodig is, maar wat ze vooral doen is ‘probleemgedrag’ vroegtijdig signaleren, met jongeren in gesprek gaan en de juiste instanties inschakelen. Jeugdagenten leggen contact met jongeren op straat, in winkelcentra, op scholen, in buurthuizen en op verenigingen en clubs. Daarnaast onderhouden ze intensief contact met hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, de Raad voor de Kinderbescherming, Kinderbescherming, jongerenwerkers, maar ook met scholen, Halt, uitgaansgelegenheden en asielzoekerscentra.

Huisbezoeken afleggen

Sommige politie-eenheden hebben een jeugdinterventieteam voor jongeren tot en met 18 jaar. De teams bestaan uit een medewerker van de politie en een maatschappelijk werker of jongerenwerkers. Dit team zoekt de jongeren thuis op. Doel van de huisbezoeken is een 'prikkel' geven aan de jongere. Een jongere wordt zich dan meer bewust van de door hem/haar veroorzaakte overlast en alle gevolgen daarvan. Ouders worden tijdens dit huisbezoek ook betrokken bij de problematiek. Zijn de ouders niet bereid of niet in staat om mee te werken, dan geeft de politie een zorgmelding door aan bureau Jeugdzorg. Hierdoor wordt dit bureau betrokken bij de hulpverlening aan het desbetreffende gezin. Bij ernstige zaken wordt soms de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

hangjongeren, jeugd, gesprek, nabijheid, Foto: Korpsmedia politie