Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit doet de politie tegen proactief profileren

Naast dat de politie etnisch profileren wil tegengaan en voorkomen, wil de politie burgers ook beter uitleggen waarom controles worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat burgers erop kunnen vertrouwen dat agenten zorgvuldig proactief controleren. De politie neemt concrete maatregelen om etnisch profileren tegen te gaan, denk bijvoorbeeld aan:

Binnen het korps

  • Continu het vakmanschap vergroten van proactieve controles bij politiemedewerkers met ons handelingskader.
  • Politiemedewerkers trainen over proactief controleren en omgaan met polarisatie.
  • Meer aandacht besteden aan diversiteit en discriminatie in het politieonderwijs.

Meld het via de Politieapp

Elke klacht blijft er één te veel. De politie beseft dat achter elke klacht een verhaal schuil gaat dat gehoord moet worden. Zowel het verhaal van de burger als van de politiemedewerker. Voelt u zich gediscrimineerd door de politie of bent u betrokken bij discriminatie door de politie? Help de politie hierin meer inzicht te krijgen, zodat de manier van proactief controleren verbeterd kan worden:  Melden kan via de Politie app.