Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dit kunt u doen als u kinderporno tegenkomt

U kunt op verschillende manieren melding of aangifte doen van kinderporno.

  • Bent u kinderporno tegengekomen in een chatapp of via social media? Meld dit aan ons via het nummer +31 (0)6 428 346 35 of kijk hier.
  • Leest u op een forum dat personen kinderporno uitwisselen? Of merkt u dat personen minderjarigen seksueel benaderen bijvoorbeeld via een chatsite of via een webcam? Deze informatie kunt u delen via Off Limits (het vroegere Expertisebureau Online Kindermisbruik). Hier wordt de situatie beoordeeld en gewogen*.
  • Wanneer u een vermoeden heeft van actueel misbruik van een minderjarige (bijvoorbeeld in het geval van webcamseks) en het slachtoffer en/of de locatie is bekend, maak dan melding via 112. Zijn het slachtoffer en locatie niet bekend, belt u dan met 0900-8844.** Voor het eerste onderzoek om slachtoffer, verdachte en/of locatie te achterhalen, gebruikt de politie onder andere e-mailadressen, nicknames, telefoonnummers en het IP-adres (uniek internetadres van een computer). Noteert u deze en/of maak een screenshot van uw beeldscherm.;
  • Wilt u aangifte doen? Bel dan met de plaatselijke politie via 0900-8844;
  • Let op: het opsporen van criminaliteit rondom kinderporno is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar kinderporno en doe niet mee aan verspreiding hiervan. Dit is strafbaar. Personen die wel actief op zoek gaan naar strafbaar beeldmateriaal, kunnen reeds lopende onderzoeken verstoren of lopen de kans zelf onderwerp te worden van een politieonderzoek.

* De melding wordt in eerste instantie in behandeling genomen door medewerkers van Off Limits. Zij beoordelen uw melding op basis van hun professionaliteit, ervaring en binnen de wettelijk gestelde kaders. De politie werkt nauw samen met Off Limits op internet. Na zorgvuldige beoordeling van de door u verstrekte informatie, besluit de medewerker deze al dan niet zelfstandig dan wel in samenwerking met de politie af te handelen. U wordt geïnformeerd over de afhandeling.

** Vaak is op het moment van melden onbekend om wie en waar het precies gaat. Dit kan vaak ook niet meteen worden vastgesteld. Ook door de politie niet. Belt u daarom in gevallen waar het slachtoffer en locatie onbekend zijn met 0900-8844.