Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Diversiteit en inclusie bij de politie

De politie maakt werk van diversiteit en inclusie. Wij zijn waakzaam en dienstbaar en daarbij is iedereen voor ons gelijk. Diversiteit is voor de politie de normaalste zaak van de wereld. Even normaal als dat onze organisatie bestaat uit verschillende mensen met verschillende talenten. Samen maken wij de politie, samen zorgen wij voor een veiliger Nederland. Dus zowel naar binnen als naar buiten: wij zijn een politie voor iedereen.

Wat is diversiteit?

Diversiteit gaat over verschillen tussen individuen van een groep. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in cultuur, gedrag, waarden, voorkeuren of overtuigingen.

Wat is inclusie?

Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort, zowel in de maatschappij als binnen de politie. Iedere burger moet kunnen rekenen op gelijke behandeling van de politie. En dat geldt ook voor politiemedewerker

diversiteit en inclusie, Foto: Korpsmedia politie