Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Doel en werkwijze No More Leaks

Met het project No More Leaks wil de politie misbruik van inloggegevens tegengaan, door inloggegevens ‘gehasht’ te verstrekken aan partijen met veel online accounthouders. Met hashen wordt bedoeld dat je data met behulp van een wiskundige berekening "versleutelt". Deelnemende partijen kunnen de lijst met hashes van de politie gebruiken als extra beveiligingsmaatregel in hun inlogproces. Als hashes overeenkomen, dan krijgt de desbetreffende klant een wachtwoordwijzigingsverzoek vanuit het bedrijf om zo mogelijke schade te voorkomen.

De effectiviteit van dit project neemt toe naarmate de hoeveelheid inloggegevens groeit die de politie verstrekt, en naarmate er meer bedrijven meedoen. Deelname is gratis en heeft als doel om de Nederlandse samenleving digitaal veiliger te maken, bedrijven weerbaarder te maken en daarbij het misbruik van klantaccounts – en de daaruit komende criminaliteit - te verminderen.