Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Doelstellingen Roze in Blauw

  • De meldings- en aangiftebereidheid verhogen van mensen uit de lesbische, homo-, biseksuele en transgendergemeenschap, en het verlagen van de drempel om dat te doen.
  • Samenwerken met hulpverleningsinstanties en LHBTIQ+-belangengroeperingen.
  • Collega’s ondersteunen die te maken krijgen met (complexe) vraagstukken, gerelateerd aan het LHBTIQ+-thema.
  • Contact onderhouden met en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen Roze in Blauw-teams binnen de politie-eenheden onderling.
  • Versterken van de diverse identiteit van de politie door zichtbaarheid van de LHBTIQ+-politiemedewerkers.
roze in blauw,  Foto: Korpsmedia politie
Foto: Korpsmedia politie