Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Enquête onder slachtoffers

Op 22 februari 2024 start de politie met een tevredenheidsonderzoek onder burgers die aangifte hebben gedaan in de periode van juli tot en met december 2023. Hiervoor krijgen burgers een vragenlijst toegestuurd met vragen over hoe ze de dienstverlening van de politie hebben ervaren tijdens en na het doen van hun aangifte. 

Wat houdt het onderzoek in?

Burgers die aangifte hebben gedaan krijgen, via de mail, een link naar een online vragenlijst toegestuurd.  Met behulp van deze vragenlijst wordt gemeten hoe tevreden/ontevreden ze zijn over het proces, hoe dit is verlopen, hoe ze geïnformeerd zijn en wat hun ervaringen zijn. 

Waarom doet de politie dit onderzoek? 

De politie wil graag weten hoe mensen het werk van de politie ervaren en wat hun mening hierover is. Met behulp van de resultaten van het onderzoek kan de politie haar dienstverlening verder ontwikkelen en verbeteren. 

Wanneer vindt dit onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats van februari tot maart 2024.

Is dit onderzoek echt van de politie?

Ja, dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Portefeuille Dienstverlening van de politie.  Er is een extern onderzoeksbureau bij betrokken om de data te verwerken en te analyseren. Uw persoonlijke gegevens zijn niet bij hen bekend. 

Is het een anoniem onderzoek?

Ja, uw persoonsgegevens zijn alleen gebruikt voor de uitnodiging van de mail. De verwerking van de antwoorden vindt anoniem plaats.  

Over welke aangifte gaat de vragenlijst?

De vragenlijst gaat over uw meest recente (of enige) aangifte die u gedaan heeft in de periode van juli tot en met december 2023.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapportage in overeenstemming met de Wet Politie Gegevens (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Privacystatement van de Politie is hierop van toepassing.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

We willen graag weten waar burgers behoefte aan hebben en wat hun ervaringen zijn bij het doen van aangifte. Het onderzoek is de afgelopen jaren al vaker uitgevoerd. Wij gaan de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om onze dienstverlening in de richting van burgers te verbeteren. De uitkomsten worden niet vastgelegd op een manier die tot u te herleiden is. 

Heeft het invullen van de vragenlijst invloed op uw aangifte?

Nee, uw antwoorden worden anoniem verwerkt en hebben hierdoor geen enkele invloed op de afhandeling van uw aangifte (de beslissing om deze in behandeling te nemen of om een onderzoek te starten).

Wat moet ik doen als ik een vraag heb over mijn aangifte of een andere kwestie?

Als u wilt weten hoe de voortgang van de aangifte is, dan kunt u op mijnslachtofferzaak.nl kijken. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Is uw vraag nog niet beantwoord? Het Regionaal Service Center (RSC) is beschikbaar voor vragen. Houd daarvoor uw aangifte bij de hand. Hierop staat een nummer dat onze collega nodig heeft om de juiste informatie erbij te zoeken en bel naar 0900-8844.

Moet ik meedoen?

U bent niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig en gaat ons helpen onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren waar nodig.

Hebt u vragen over het onderzoek? Deze kunt u stellen via het mailadres vragenlijst-dienstverlening@politie.nl