Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Expertteam Visualisatie en Reconstructie

Een plaats delict is de plek waar een misdrijf is gepleegd. Als ergens een misdrijf is gepleegd, is het belangrijk om deze plek vast te leggen en te visualiseren. Het Expertteam Visualisatie en Reconstructie houdt zich hiermee bezig. Dit team speelt dus een belangrijke rol in opsporingsonderzoeken en bij het vinden van bewijs bij een ernstig misdrijf.

Het ETVR komt in actie bij ernstige delicten zoals moord en doodslag. Om objectief bewijs te verzamelen, is het laten zien van feiten op een plaats delict dus heel belangrijk. Het ETVR maakt bijvoorbeeld situatietekeningen op schaal, panoramafoto’s, animaties, 3D-geprinte voorwerpen, reconstructies en simulaties. Reconstructies en simulaties helpen bij het toetsen of een bepaald scenario inderdaad bepaalde sporen achterlaat. Denk dan aan botsproeven, schietproeven of wegdekanalyses.

Forensische opsporing, Foto: Korpsmedia politie