Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Geweld gebruikt? Dan mag de politie testen op drugsgebruik

Als iemand is aangehouden voor gebruik van geweld waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zware mishandeling, openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook bij vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren. Het testen mag alleen als er aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, zoals omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.

Wat gebeurt er als ik na geweld een drugs- of alcoholtest weiger?

Als u verdachte bent en bent aangehouden voor het plegen van een geweldsdelict en er bestaat een aanwijzing dat u het geweld onder invloed van alcohol en/of drugs hebt gepleegd, dan bent u verplicht deel te nemen aan een test. Weigert u? Dan kunt u ook worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Op overtreding daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 2 maanden of een geldboete. Daarnaast kunt u dan als verdachte ook nog steeds worden vervolgd voor het geweldsdelict, los van het middelengebruik.