Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Halt pakt jonge vandalen aan

De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. Het aantal uren dat de straf duurt, is wettelijk vastgesteld. De jongeren moeten wel bekennen dat ze fout zijn geweest en instemmen met de afspraken die Halt met hen maakt. Zijn de jongeren alle afspraken nagekomen? Dan stuurt Halt een positief advies naar de politie. De zaak is hiermee afgedaan. Het Openbaar Ministerie stelt dan geen vervolging in en de jongeren krijgen ook geen strafblad.