Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Herdenken in de Tuin van Bezinning

De politie besteedt aandacht aan alle aspecten die bij het overlijden van een medewerker tijdens de dienstuitoefening komen kijken. Herdenken is daar een belangrijk onderdeel van. Elk jaar houdt de politie in de Tuin van Bezinning een herdenkingsceremonie voor nabestaanden en politieagenten. Deze bijeenkomst vindt in de regel plaats op de tweede donderdag van juni.

De Tuin van Bezinning ...

  • is een plaats voor rust, bezinning en reflectie op de fundamentele waarden van de politieprofessie en het besef welke vergaande consequenties het politievak kan inhouden;
  • bestaat uit een tuingedeelte en een herdenkingsboek.
Tuin van Bezinning