Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Het Schengeninformatiesysteem (SIS)

Dankzij dit informatiesysteem kunnen zowel buiten als binnen het Schengengebied signaleringen worden opgenomen over gezochte of vermiste personen en objecten. Het SIS heeft een belangrijke functie bij controles aan de binnengrenzen van de Schengenlanden. Het informatiesysteem maakt vrij verkeer van personen binnen het Schengengebied mogelijk.

SIS herbergt informatie over personen die  geen toegang  hebben of mogen verblijven in het Schengengebied, of die worden gezocht in verband met misdaden. Daarnaast bevat het systeem informatie over vermiste personen; met name kinderen en andere kwetsbare personen, die bescherming nodig hebben. In SIS worden ook gegevens over voorwerpen vastgelegd, zoals auto’s, vuurwapens, schepen en identiteitsdocumenten die verloren of gestolen zijn of gebruikt zijn bij een misdaad.

Op dinsdag 7 maart 2023 is het vernieuwde Schengen Informatiesysteem (SIS), versie Recast, in alle Schengenstaten live gegaan. Lees hier meer over op rijksoverheid.nl.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie stellen subsidie beschikbaar via het fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027). ​​De politie doet een beroep op deze subsidie ten behoeve van het programma Grenzen en Veiligheid.

logo Medegefinancierd door de Europese Unie