Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe bepaalt de politie wat strafbaar is tijdens een demonstratie?

De politie (en dus de ook de Mobiele Eenheid) handhaaft de geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Bij demonstraties is altijd de Wet Openbare Manifestaties (WOM) van toepassing. Als veel strafbare feiten tegelijkertijd worden gepleegd, probeert de politie zoveel mogelijk verdachten direct aan te houden. Ook achteraf kan de politie mensen aanhouden of opsporen, die strafbare feiten hebben begaan. Daarom maakt de politie ook vaak camerabeelden van demonstraties. Het houden van de demonstratie is geen vrijbrief voor het begaan van andere strafbare feiten. Alle overige wetgeving is normaal van toepassing.

demonstraties, Foto: Korpsmedia politie