Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe gaat de politie de duurzame doelen halen?

De politie werkt aan meerdere maatregelen op het gebied van vervoer en gebouwen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Zo gaat een deel van onze nieuwe politieauto’s volledig elektrisch worden en gaan we zuiniger om met energiegebruik in onze bureaus en andere panden. Hieronder zie je per maatregel hoeveel CO2-vermindering we hiermee kunnen bereiken.

Voor het meten (en verminderden) van onze CO2 uitstoot benoemen we drie verschillende scopes, of soorten emissies. Scope 1 is onze eigen, directe uitstoot. Scope 2 is indirecte uitstoot, zoals elektriciteitsverbruik. Scope 3 is uitstoot van activiteiten van de organisatie uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, zoals woon-werkverkeer.

Dienstvervoer (scope 1):

  • Versnelde elektrificatie wagenpark (ingeschatte CO2-reductie: 7%)
  • De inkoop van groene Nederlandse stroom (ingeschatte CO2-reductie: 4%)
  • Duurzame alternatieve brandstoffen (ingeschatte CO2-reductie: 1%)
  • Slimmere inzet dienstvervoer (1-2%)

Woon-werkverkeer (scope 3):

  • Aanpak eenheidsniveau (ingeschatte CO2-reductie: 5 á 6%)
  • Aanpak landelijk niveau (ingeschatte CO2-reductie: 2 á 3%)

Met deze vervoersmaatregelen schatten we een vermindering van 61.926 tot 75.612 ton CO2 uitstoot in.

Politiegebouwen

  • Transitie (scope 1 & 2; ingeschatte CO2-reductie: 10%): efficiëntere huisvesting, nieuwe locaties en renovatie
  • Onderhoud (scope 1 & 2; ingeschatte CO2-reductie: 2%) van bestaande locaties, waaronder de inkoop van groene elektriciteit, verduurzamen combineren met gepland onderhoud, en efficiëntere energie- en waterhuishouding.
  • Versnelling (scope 1 & 2; ingeschatte CO2-reductie: 7%): zon op daken, extra duurzame ingrepen t.b.v. de sprong naar energielabel A, versneld van het gas af en een gebiedsgerichte aanpak.

Met deze huisvestingsmaatregelen schatten we een vermindering van 63.277 ton CO2 uitstoot in

Met dit totale pakket van maatregelen verwacht de politie 38-42% procent CO2-reductie te behalen in 2030 ten opzichte van 2018 (330.911 ton). Om de voortgang te meten wordt een monitoringssysteem ingericht en gekeken welke overige maatregelen nodig zijn om de doelen te halen.