Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe gaat de politie om met mijn gegevens?

De politie verzamelt en verwerkt gegevens, dat is de kern van ons werk. Daarmee kunnen we waakzaam en dienstbaar zijn. Met al die gegevens gaan wij integer om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het privacy statement leest u met welk doel we gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn.