Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe hoog mag een drone vliegen?

Een drone mag maximaal 120 meter hoog boven de grond of een object op de grond vliegen. Op een aantal plekken in Nederland is de maximale hoogte minder dan 120 meter, zoals in laagvlieggebieden voor bemande luchtvaart. Ook zijn er gebieden waar helemaal niet met een drone gevlogen mag worden.

Zie voor de meest actuele regels: