Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe horen nabestaanden wat de uitkomst van het overlijdensonderzoek is?

De tactisch rechercheurs of de forensisch arts bespreken met de nabestaanden wat de uitkomst van het onderzoek is. Bij een natuurlijk overlijden doen we geen onderzoek om de precieze oorzaak van het overlijden vast te stellen.

Medische obductie

Willen nabestaanden meer weten over de doodsoorzaak van hun naaste? Of willen zij weten of er erfelijke gezondheidsrisico’s zijn? Dan kunnen zij een behandelend arts of de huisarts van de overledene vragen om een zogeheten medische obductie. Dat is een inwendig en uitwendig onderzoek dat een patholoog uitvoert, dus een gespecialiseerde arts in het ziekenhuis. Het is van belang deze wens tijdig kenbaar te maken. De forensisch arts, de behandelend arts of de huisarts kunnen advies geven over de mogelijkheden en de eventuele kosten daarvan.