Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe houdt de politie de gegevens over mijn camera(‘s) actueel?

Dat kan gemakkelijker door middel van de koppeling van uw camera(‘s) aan DigiD. U krijgt na uw nieuwe aanmelding jaarlijks een e-mail waarin we u vragen uw gegevens te controleren en te wijzigen als dat nodig is.