Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe lang mag de politie mij op het politiebureau houden?

De politie mag u maximaal negen uur vasthouden voor bij voorlopige hechtenisfeiten en maximaal zes uur bij niet voorlopige hechtenisfeiten. Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit. De plaats waar u wordt aangehouden, is bijna nooit de plaats waar u ook wordt verhoord. Vaak vindt het verhoor plaats op het politiebureau. U bent niet verplicht om mee te werken aan de verhoren. U kunt u telkens beroepen op het zwijgrecht. De afname van vingerafdrukken kan wel worden afgedwongen.

Let op: de tijd tussen 00.00 middernacht en 09.00 uur ‘s ochtends wordt hierbij niet meegerekend. In de nachtelijke uren mag u overigens wel door de politie worden verhoord. In totaal kan de politie u dus maximaal achttien uur ophouden (negen uur ophoudduur plus de tijd tussen middernacht en negen uur in de ochtend) voor onderzoek. Deze uren gaan overigens pas in op het moment dat de hulpofficier van justitie heeft beslist over het verder onderzoek.

Ik ben aangehouden en zit in hechtenis. Kan de onderzoekstijd worden verlengd?

De onderzoekstijd kan alleen worden verlengd voor verdachten van een feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegestaan. Deze verlenging is alleen mogelijk wanneer u uw identiteit na de eerste termijn van zes uur (vijftien uur inclusief de tijd tussen middernacht en 09.00 uur 's ochtends) niet bekend heeft gemaakt. Is er meer tijd nodig voor onderzoek voor een feit waar voorlopige hechtenis op staat, dan kunt u in verzekering worden gesteld.

aanhouding, Foto: Korpsmedia politie