Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe onafhankelijk is het onderzoek naar de geweldstoepassing?

De politie verantwoordt jaarlijks het geweld door politieambtenaren in het jaarverslag. De politie is en blijft transparant over hoe ze geweld heeft toegepast en waar ze van leren. Onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche (onderdeel van het Openbaar Ministerie) als iemand door het aangewende geweld of door het gebruik van het dienstpistool, gewond of zwaargewond is geraakt óf als iemand is gedood. Daarnaast is er in iedere eenheid een Commissie Geweldsaanwending die de politiechef van die eenheid gevraagd en ongevraagd adviseert op basis van inzicht in alle geweldsregistraties. Deze commissie bestaat onder andere uit juristen, docenten van de politie en een burger.