Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe weet een agent of hij een wapen mag gebruiken?

Iedere politieagent wordt opgeleid en getraind in het gebruik van geweld. Hij leert de wetten en regels die hierover gelden en wordt daarin getoetst. Daarnaast krijgt iedere agent jaarlijks training om het gebruik van geweldsmiddelen te oefenen. In deze trainingen zijn vaak verschillende situaties nagebootst, waardoor de agent in de praktijk leert welk geweld in welke situatie passend is. 

Wanneer een agent geweld mag gebruiken, staat omschreven in de ambtsinstructie. De ambtsinstructie in een onderdeel van de politiewet. Een wet waar agenten zich aan moeten houden. Die wet wordt in het begin van de politieopleiding door de agenten geleerd. Daarna moeten zij dit in de praktijk kunnen toepassen. Als een agent geweld gebruikt, zijn ze verplicht dit direct te melden en wordt dit besproken met als doel om te leren van dit incident.