Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe weet ik of ik gesignaleerd sta in het Schengeninformatiesysteem (SISII)?

Wilt  u wilt weten of u staat gesignaleerd in SIS II? Dan kunt u een verzoek om kennisneming indienen (ook wel inzage genoemd)  in een tot het Schengengebied behorend land.

Ook kunt u een verzoek om correctie of een verzoek om verwijdering van de signalering uit SISII indienen, als u vindt  dat de signalering onjuiste gegevens bevat of niet in SIS II had mogen worden opgenomen.

Voor het indienen van een verzoek in Nederland kunt u dit formulier invullen of een brief sturen aan:

Politie
Landelijke Eenheid
t.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Ter verificatie van uw identiteit dient u een kopie van uw paspoort mee te zenden.