Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe zit het met mijn privacy als het gaat om drone-gebruik?

Uw privacy weegt zwaar. Daarom zal de politie bij elke inzet afwegen of de informatie die zij zoekt niet op een andere manier verkregen kan worden. En als er dan toch een drone de lucht in gaat, plaatst de politie waarschuwingsborden dat er gevlogen wordt en beelden gemaakt worden. Het verzamelen van de beelden moet daarnaast voldoen aan wettelijke eisen, zoals rond de opslag van beeldmateriaal en de toegang ertoe. Hierover zijn we als politie doorlopend in gesprek met onze privacy-experts.