Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoelang mag de politie afluisteren of tappen?

De politie mag niet langer dan vier weken afluisteren of tappen. Als we iemand langer willen afluisteren, dan moeten we toestemming vragen aan de officier van justitie. Tapgegevens worden net zo lang bewaard tot de zaak is geëindigd. Twee maanden na het beëindigen van de zaak moeten de tapgegevens worden vernietigd. Een zaak is in ieder geval geëindigd als de rechter een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan of als zij onvoorwaardelijk is geseponeerd en tegen die beslissing geen beklag meer openstaat.