Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoeveel alcohol mag ik drinken als ik nog een fiets of brommer moet besturen?

Alcohol in het verkeer mag niet. In de Wegenverkeerswet staat dat bestuurders niet onder invloed van stoffen mogen zijn die je minder oplettend kunnen maken in het verkeer. Dus niet alleen alcohol, maar ook drugs en bepaalde medicijnen zijn verboden als je als bestuurder op de weg rijdt. Dit geldt voor alle voortuigen, dus ook een fiets. Hoewel het beter is om helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden laat de wetgeving een gering gebruik van alcohol toe. Op de fiets mag je maximaal 0,5 promille alcohol in je bloed hebben. Dat zijn ongeveer twee glazen.

Aanrijdingen door alcoholgebruik

Als politie raden we af om alcohol te drinken, of drugs en medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, als je nog moet rijden, omdat we veel ongelukken zien waarbij alcohol, drugs en/of  medicijnen in het spel zijn. Soms maakt een enkel drankje al dat je net te laat reageert en dit kan dodelijk zijn. Op de bromfiets en op de trekker is de limiet  0,2 promille. Dat is nog niet één drankje.