Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hooligans en voetbalvandalisme

De politie registreert veiligheidsgegevens rond wedstrijden in een centrale databank, het Voetbal Volg Systeem (VVS). Hierin staan de dossiers die de politie maakt over de leidende figuren binnen supportersgroepen die in staat zijn grootschalige rellen te organiseren. Diverse partijen, waaronder de politie en de Betaald Voetbal Organisatie, kunnen (delen van) informatie uit VVS gebruiken. Zo kan justitie een justitieel onderzoek tegen een relschopper instellen.
De politie spreekt van hooliganisme wanneer geweldpleging niet toevallig en juist structureel van aard is. Het gaat om het geweld omwille van het geweld. Zo spreken hooligans bijvoorbeeld buiten de wedstrijd af om met elkaar op de vuist te gaan.

Maatregelen tegen voetbalvandalen of hooligans

  • De KNVB en de rechter kunnen aan voetbalsupporters een stadionverbod opleggen. 
  • De burgemeester kan iemand een tijdelijk verbod opleggen om in de buurt van een stadion te komen. Bijvoorbeeld vanaf drie uur vóór en drie uur ná de wedstrijd. Ook kan de burgemeester een meldingsplicht opleggen tegen voetbalvandalen. Dan moeten zij zich verplicht melden als ze een wedstrijd bezoeken.
  • De officier van justitie kan straffen eisen tegen voetbalvandalen, en kan hooligans verplichten om therapie tegen agressie te volgen.
  • Ook bezoeken wijkagenten ouders van jonge hooligans om ze te vertellen wat hun kind in het station uitvoert.
Voetbalstadion