Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hooligans en voetbalvandalisme

Wat doet de politie tegen voetbalvandalisme?

De politie heeft tot taak te zorgen voor de handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben. Binnen het voetbaldomein betekent dit dat de politie onder het gezag van de burgemeester en de officier van justitie de openbare orde handhaaft buiten het stadion en strafbare feiten opspoort.

De politie zorgt onder andere voor: 

  • handhaving van de openbare orde;
  • opsporen van strafbare feiten;
  • begeleiding en doorstroming van het verkeer;
  • begeleiden supportersgroepen naar uitwedstrijden;
  • signaleren van - en optreden tegen - situaties die de veiligheid in gevaar brengen.

De wedstrijd in het betaald voetbal en de interlands in Nederland worden door de politie vooraf ingeschat op mogelijke risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Deze risico-inschatting vindt informatiegestuurd plaats aan de hand van historische gegevens uit de zogeheten Ketenvoorziening Voetbal (KVV), aangevuld met het actuele veiligheidsbeeld.

Maatregelen tegen orderverstoorders binnen het voetbal

De politie werkt met verschillende partijen samen om te komen tot een persoonsgerichte aanpak van orderverstoorders binnen het voetbal. De ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ (Wet MBVEO) geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt. Meer over deze wet en de mogelijkheden die deze wet biedt is te vinden op https://hetccv.nl/onderwerpen/wet-bestrijding-voetbalvandalisme-en-overlast/.

Zie ook:

Voetbalstadion
Voetbal