Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Huisreglement winkel opstellen

U kunt via een zogenoemd huisreglement als ondernemer aangeven wat wel en niet toelaatbaar is in uw winkel. Handelt een klant in strijd met de huisregels? Dan kunt u hem of haar daarop aanspreken en verzoeken de zaak te verlaten. Doet de klant dat niet, dan herhaalt u uw verzoek. Verlaat de klant uw zaak nog niet? Dan is er sprake van lokaalvredebreuk. U mag dan de klant aanhouden, daarna belt u direct 112. Zie ook de site van uw brancheorganisatie of het CCV.

Voorbeelden van huisregels

Geen consumpties nuttigen, niet meer dan een aantal scholieren binnen, meewerken aan een tassencontrole, verplicht gebruikmaken van een winkelwagentje.