Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Iemand een winkelverbod opleggen

Een winkelverbod kunt u zowel mondeling als schriftelijk opleggen. Mondeling opleggen is vooral effectief voor het moment. De persoon kan immers terugkomen en dan moet u uw ontzegging herhalen. Wil de persoon uw winkel niet verlaten, ook niet als u erop aandringt? Dan pleegt hij of zij huisvredebreuk. 

Wilt u schriftelijk een winkelverbod zenden? Doe dit via een aangetekende brief of overhandig de brief direct aan de bewuste persoon. Wij raden u aan een afschrift naar het plaatselijke politiebureau te sturen ter informatie.

Een winkelverbod dat u uitreikt maar waarbij de persoon deze weigert aan te nemen, is toch geldig.