Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Iemand gebruikt geweld. Mag de politie dan testen op alcoholgebruik?

Als iemand geweld heeft gebruikt waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, bijvoorbeeld zware mishandeling,openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren, dan mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit mag alleen als er ook aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, bijvoorbeeld omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.