Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben betrokken bij een verkeersongeval. Wat moet ik doen?

Op de plaats zelf

  • Zijn er gewonden? Bel 112. Verleen alvast eerste hulp. Als het niet strikt nodig is (voor bijvoorbeeld de veiligheid), verplaats een gewonde dan niet, maar leg wel iets warms over hem of haar heen, zoals een jas of een deken. Geen gewonden? Als er geen gewonden zijn en er geen ernstige schade is, dan kunt u de aanrijding zelf afhandelen.
  • Breng uzelf en andere betrokkenen in veiligheid door zover mogelijk in de rechterberm te staan (achter de vangrail als dat kan) en een veiligheidshesje aan te trekken.
  • Als de auto’s nog kunnen rijden, probeer deze dan zo snel mogelijk naar een veilige plek te rijden. Lukt dat niet? Zet dan uw gevarendriehoek neer om ander verkeer te waarschuwen. Maak als het kan foto’s van de situatie en de schade vóór het verplaatsen van de voertuigen.
  • Ga nooit weg bij het verkeersongeval zonder uw gegevens aan de andere partij te geven. Dit is strafbaar, ook bij een lichte aanrijding. Lees meer over doorrijden na een ongeval.
  • Handel de schade af door een Europees schadeformulier in te vullen. Op je smartphone of tablet is dat ook mogelijk via mobielschademelden.nl of de app van Mobiel Schade Melden.  

Achteraf

  • Heeft u het verkeersongeval gemeld via mobielschademelden.nl, dan hoeft u daarvoor niets meer te regelen. Heeft u een Europees Schadeformulier ingevuld, vergeet dan niet binnen 24 uur uw verzekering in te lichten over de aanrijding.
  • Bent u gewond of hebt u klachten? Ga naar uw huisarts, ook bij kleine klachten. Dat is niet alleen belangrijk voor uw gezondheid, maar ook voor het verhalen van de schade. Wacht hier niet te lang mee. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is aan te tonen dat uw klachten door het verkeersongeluk komen.
  • Houd een overzicht bij van de kosten die u door uw verkeersongeval moest maken. Denk aan medische kosten, vervoerskosten, reparaties, etc. Bewaar zoveel mogelijk rekeningen en bonnen. Dit kan als bewijs dienen voor de geleden schade.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan een rechtshulpverlener u helpen bij het aansprakelijk stellen van de andere partij en het verhalen van de geleden schade

Verkeerscontrole