Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben senior en slachtoffer van uitbuiting . Wat zijn mijn rechten?

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. 
Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Zo is er een folder over aangifte doen, een folder met vragen en antwoorden over slachtofferzorg en een folder  over uw rechten als slachtoffer. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten.