Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben slachtoffer, wat nu?

De zorg voor slachtoffers is een van de taken van de politie. De politie luistert naar uw verhaal over wat er is gebeurd en informeert u over uw rechten als slachtoffer. Bent u bang voor uw veiligheid? Vertel het de politie, want die kan als het nodig is beschermende maatregelen nemen. Gaat u vanwege seksueel misbruik naar de politie? U krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek met een speciaal opgeleide zedenrechercheur. We kunnen u ook vertellen welke instanties u nog meer kunnen helpen. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal dan zorgt de politie voor een tolk.

Are you the victim of a crime? Or are you a victim’s next of kin? The police are there to listen to your story and, if you want, to take down your statement. The police will also inform you about your rights. Find more info on this page.