Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben slachtoffer, wat nu?

Zorg voor slachtoffers is een van de taken van de politie. De politie luistert naar uw verhaal over wat er is gebeurd en informeert u over uw rechten als slachtoffer. Bent u bang voor uw veiligheid? Of bent u bang voor intimidatie, vergelding of om opnieuw slachtoffer te worden? Vertel het de politie, want die kan als het nodig is beschermende maatregelen nemen. We kunnen u ook vertellen welke instanties u nog meer kunnen helpen, zoals Slachtofferhulp Nederland of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Als u moeite heeft met de Nederlandse taal dan zorgt de politie voor een tolk. Gaat u vanwege seksueel misbruik naar de politie? U krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek met een speciaal opgeleide zedenrechercheur.