Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik denk dat een kind seksueel misbruikt wordt

Bel 0900-8844

Heb je aanwijzingen dat een kind in jouw omgeving slachtoffer is van seksueel misbruik? Of denk je signalen te zien dat een kind seksueel misbruikt is? Bel dan de politie via 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie.

Wat kun je verder doen?

Probeer het kind niet zelf uit te horen over het vermoedelijke misbruik. Dit kan verwarrend zijn voor het kind. Ook kan het zijn dat een kind dan antwoorden geeft die een volwassene verkeerd interpreteert. Vertelt het kind spontaan iets? Kijk wat je dan kunt doen.

Hulp

Bij seksueel misbruik van kinderen is de verdachte vaak een bekende van het slachtoffer. Dat kan moeilijke dilemma’s en heftige emoties veroorzaken. Weet dat je er niet alleen voor staat. Je kunt altijd met de zedenpolitie overleggen voor advies. Je kunt ook overleggen met je huisarts, met Veilig Thuis (0800 - 2000) of met het Centrum Seksueel geweld (0800 - 0188).