Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik heb aangifte gedaan. Hoe gaat de politie om met mijn privacy?

Als u slachtoffer bent, mogen wij – na uw toestemming – uw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland neemt dan contact met u op. Vinden wij een verdachte? Dan krijgt de advocaat van een verdachte de beschikking over het strafdossier en daarmee ook uw aangifte. Hij kan zich daarmee voorbereiden op de verdediging van de verdachte.