Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik vermoed seksueel misbruik bij een sportvereniging, school, kinderopvang of in de zorg

Melden bij de leiding of bij een vertrouwenspersoon

Vermoed je dat iemand seksueel wordt misbruikt bij een sportvereniging, school, kinderopvang of in de zorg? Bijvoorbeeld door een trainer of hulpverlener? Meld dit dan bij de leiding of bij de vertrouwenspersoon.

Concrete signalen? Bel 0900-8844

Heb je concrete aanwijzingen van seksueel misbruik? Bel dan de politie via 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie. Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800-2000) of met het Centrum Seksueel geweld (0800-0188).