Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen

Het is strafbaar om zonder vergunning beveiliging-  of recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden (art.2 lid 1 WPBR). U hebt hiervoor een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de Minister van Justitie en Veiligheid. Een aanvraag kunt u indienen bij de Dienst Justis.