Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil onderzoek doen bij de politie. Waar kan ik terecht?

Heeft u een onderzoekvoorstel dat interessant is voor de politie of waaraan de politie kan bijdragen, dan kunt u mailen naar het Cluster Onderzoek, als onderdeel van de Directie Operatiƫn. Het team registreert en controleert of een vergelijkbaar onderzoek al loopt of is ingepland en adviseert of het bijdraagt aan de kennisopbouw bij de politie. Het onderzoeksvoorstel wordt ter beoordeling voorgelegd aan de zogeheten landelijke portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor de kennisontwikkeling op zijn of haar vakgebied.

Onderzoek door toezichthouders, studentenonderzoek (uitgezonderd promotieonderzoek) en onderzoek binnen een politie-eenheid vallen buiten het bereik van het Cluster Onderzoek en worden niet in behandeling genomen.