Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik word bedreigd op/vanwege mijn werk. Wat moet ik doen?

Als u wordt bedreigd vanwege uw werk, deel dit dan meteen met uw werkgever. Deze moet zorgen dat u zo goed mogelijk beschermd wordt. Spreek samen af dat jullie melding doen bij de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. U kunt dan meteen een afspraak maken voor het doen van aangifte.

Zorg verder zo goed mogelijk voor uw eigen fysieke veiligheid. Zorg bijvoorbeeld dat er thuis goede sloten op deuren en ramen zitten. Wees voorzichtig met wat u deelt op sociale media en beveilig uw computer. En bel de politie bij de hierboven benoemde verdachte situaties.

Wat kan/moet uw werkgever doen?

Werkgevers en ZZP’ers moeten zorgen voor een fysiek veilige werkomgeving. Zo moeten werkgevers bijvoorbeeld preventieve basisbeveiligingsmaatregelen treffen. Als een medewerker bij een dreiging niet voor zijn/haar eigen fysieke veiligheid kan zorgen, of als een organisatie/bedrijf een hoog risico loopt, dan is het belangrijk dat werkgevers aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen. Pas wanneer een medewerker en een organisatie/bedrijf op eigen kracht geen weerstand kan bieden tegen de dreiging, komt de overheid in beeld.

Het is in alle gevallen belangrijk om de dreigingen te melden bij de politie. Bij spoed, bel 112. In andere situaties kunt u bellen met 0900-8844. Ditzelfde geldt voor verdachte situaties.

Denk hierbij aan:

  • Dreigtelefoontjes/ brieven/ e-mails/ appberichten/ sociale mediaberichten
  • Chantage
  • Bedreiging (op straat/ op werkplek)
  • Ongewenste huisbezoeken/ insluiping/ kantoorbezoeken

Medewerkers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun werkgever hen goed informeert en beschermt. Zij moeten ook weten hoe en bij wie ze verdachte situaties kunnen melden.

Op de website van de NCTV staan de verantwoordelijkheden van werkgevers uitgeschreven. Ook staan er tips over wat te doen als een medewerker bedreigd wordt.