Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik word inverzekering gesteld. Wat houdt dit in?

 • Wat is een inverzekeringstelling?
  De hulpofficier van justitie kan besluiten dat verder verhoor nodig is. U wordt dan nog drie dagen vastgehouden. Die drie dagen kunnen maximaal met nog drie dagen worden verlengd door de officier van justitie. De inverzekeringstelling mag alleen worden toegepast als er op het strafbare feit waar u van wordt verdacht voorlopige hechtenis is toegelaten en dit nodig is om het onderzoek te voltooien.
 • Wanneer?
  Als het nodig is dat u voor het onderzoek nader wordt verhoord en/of sprake is van de volgende situaties:
  - de politie is bang voor vluchtgevaar;
  - de politie wil getuigen confronteren of voorkomen dat u getuigen beïnvloedt;
  - de politie wil voorkomen dat u het onderzoek dwarsboomt.
 • Kan ik in bezwaar of in beroep gaan tegen de inverzekeringstelling?
  U kunt niet in bezwaar of in beroep tegen de inverzekeringsstelling of de verlenging hiervan. Wel moet u als verdachte binnen 3 dagen en 18 uren voor de rechter-commissaris worden geleid. Over eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding en de inverzekeringstelling, moet u uw klacht indienen bij de rechter-commissaris.

Ik ben inverzekering gesteld. Heb ik recht op bijstand van een advocaat?

Ja, als u inverzekering wordt gesteld, hebt u recht op bijstand van een advocaat. Stelt u daar prijs op? Dan kunt u aangeven dat u wilt gebruikmaken van een eigen advocaat. De politie benadert hem of haar dan. Doet u dit niet? Dan krijgt u bijstand van de dienstdoende piketadvocaat. Uw advocaat controleert altijd of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan. Want zonder een situatie waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, is namelijk ook geen inverzekeringstelling toegestaan.

Arrestant