Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

iLab en Pitchy Friday

Iedere vrijdagochtend vinden er binnen het iLab pitches plaats, ofwel presentaties, Hierin stellen politiemensen, studenten of partners hun vragen over een probleemstelling, opdracht of, vraagstuk.