Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Internationale samenwerking bij mobiel banditisme

De politie werkt samen met andere landen om mobiel banditisme tegen te gaan. Zo verzamelen en analyseren we bijvoorbeeld informatie van Europol. Europol is een internationale onderzoeksorganisatie en samenwerkingsverband van alle politiediensten in de Europese Unie. We wisselen ook informatie met andere landen uit. Zo kunnen we bijvoorbeeld DNA-sporen die we veiligstellen bij een inbraak vergelijken met DNA dat is opgeslagen in buitenlandse databanken.