Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Intrekken van aangifte internetoplichting

U hebt aangifte gedaan van internetoplichting via www.politie.nl en nu blijkt dat de door u gekochte spullen alsnog zijn geleverd of dat u schadeloos bent gesteld door de partij met wie u zaken deed. Wat kunt u doen?

Het is voor degene met wie u zaken hebt gedaan niet prettig om onterecht beschuldigd te worden van oplichting. Informeer de politie daarom als de kwestie is opgelost. In dat geval kunt u, als u dat echt wilt, uw aangifte intrekken op Mijn Politie. Doe dit alleen als de kwestie echt is opgelost.