Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inzet ME bij demonstraties

Het inzetten van de Mobiele Eenheid (ME) is een bevoegdheid van het bevoegd gezag. Dit gebeurt op basis van de ambtsinstructie van de Nederlandse politie. Bij grote acties als protesten of massale demonstraties staat de ME vaak stand-by. Daarnaast is de ME veelal ook vanaf het begin bij demonstraties betrokken om die te begeleiden. Net als tijdens het dagelijks politiewerk treden zijn in contact met de demonstranten.
Indien de demonstratie dit nodig maakt dan kan men de uitrusting aanpassen tot in uiterste geval helm, schild etc.

Medewerkers van de ME doen dagelijks normaal politiewerk. ME’er zijn is dus een nevenfunctie. Voordat een politieagent bij de ME mag gaan werken, krijgt hij of zij een vier weken durende opleiding. Daarna is de een ME’er jaarlijks verplicht om minimaal veertig uur te oefenen.