Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Is een gedwongen huwelijk strafbaar?

Huwelijksdwang is een aantasting van de mensenrechten. Huwelijksdwang en gedwongen achterlating in het herkomstland van de ouders is strafbaar. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, een organisatie waar de meeste landen lid van zijn. Dat recht geldt in Nederland, maar ook in Marokko, Turkije, India, Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Senegal, Ghana, Syrië en veel andere landen.

Wat is het verschil tussen een gedwongen en een gearrangeerd huwelijk?

Hebben je ouders een partner voor je uitgezocht en vind je dat wel best? Dan is er sprake van een gearrangeerd huwelijk en niet van een dwanghuwelijk. Als je ouders een partner voor je uitgezocht hebben en jij vindt dat niks maar je durft er niets tegenin te brengen, dan is dat huwelijksdwang. Ook als je tegen je zin moet trouwen met iemand of je ouders jouw partnerkeuze te dwangmatig proberen te beïnvloeden.

Ze houden geen rekening met jouw protest. Er is ook sprake van huwelijksdwang als je de druk voelt om te trouwen, vaak voor een bepaalde leeftijd of na je school. Deze druk kan ook van je vrienden komen. Dreigen, intimideren en moreel chanteren zijn allemaal vormen van dwang. Een dwanghuwelijk is strafbaar.