Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Is er toezicht op de drone-inzet van de politie?

Drones zijn luchtvaartuigen. De professionele inzet ervan gebeurt door een luchtvaartbedrijf. In het geval van de politie is dat het team Onbemande Luchtvaartuigen bij de afdeling Luchtvaart van de politie. Deze afdeling werkt nauw samen met inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Van hen krijgen wij de landelijke ontheffing.

Intern houdt het team Onbemande Luchtvaartuigen toezicht op het juiste gebruik van de politiedrones, conform de luchtvaartregels. Dat toezicht is voor ons erg belangrijk, want wij willen graag onze ontheffing behouden en zo het politiewerk ondersteunen. Daarnaast hebben wij een Gegevensautoriteit, binnen de staf van de korpsleiding. Zij houden toezicht op hoe we met de gegevens (privacy) omgaan.

Extern krijgen wij regelmatig te maken met audits. Ook die zijn nodig om de ontheffing te kunnen behouden.