Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Is lachgas toegestaan?

Op 1 januari 2023 is het lachgasverbod ingegaan. Het is dan verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen of te hebben. Voorlopig blijft de politie nog handhaven op grond van APV-bepalingen en andere strafwetgeving.

Om alles goed in te richten voor inbeslagname, vervoer en opslag van lachgas is tussen politie en het Openbaar Ministerie (OM) afgesproken dat de politie vanaf 1 januari 2023 nog niet gaat handhaven op dit lachgasverbod. Politie en OM nemen hiervoor de tijd tot 1 juli 2023. Het (vermoedelijke) lachgas wordt vanaf 1 januari 2023 wel in beslag genomen.

Wanneer de politie een grote hoeveelheid lachgas aantreft, wordt dit in beslag genomen in het kader van waarheidsvinding, waarbij eventuele vervolging later plaatsvindt. Hiervoor vindt afstemming plaats met het OM.

  • Meer informatie over wat lachgas met je doet en wat de risico’s zijn, vind je onder meer bij het Trimbos-instituut en Drugsinfo.nl 
Jongere gebruikt lachgas
Lachgas