Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jaarverslagen ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris politie publiceert een openbaar jaarverslag over bevindingen en adviezen.