Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jaarverslagen politie

De Jaarverantwoording schetst een beeld van de inzet en resultaten van de politie op hoofdlijnen. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvoering van het korps belicht.